Офіційний сайт Новосанжарської районної ради  |   39300, смт. Нові Санжари, вул. Центральна, 23   |   тел. 3-25-30, тел/факс 3-14-09
E-mail:
Прийом громадян    |    Вакансії    |    Новини    |    Фотогалереї    |    Контакти


Ми в соціальних мережах:


ДО УВАГИ ДЕПУТАТІВ РАЙОННОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Опубліковано: 06.02.2020 17:26
ДО УВАГИ ДЕПУТАТІВ РАЙОННОЇ
РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
 
Щодо подання щорічної декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2019 рік
 
Звертаємо увагу, що депутати місцевих рад зобов’язані подавати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація).
За звітний 2019 рік, така декларація повинна бути подана в термін з
01 січня 2020 до 00 годин 00 хвилин 01 квітня 2020 року, шляхом заповнення форми декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій розміщеному на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Реєстр).
Підстава: ст. ст. 3, 45 Закону України «Про запобігання корупції».
Важливо знати, що безпосередньому поданню декларації може перешкодити виникнення проблем  у зв’язку із завершенням терміну дії КЕП (кваліфікований електронний підпис) або його втратою, зміною електронної пошти, а також питань щодо вимог до відображення тієї чи іншої інформації у декларації, вирішення яких потребуватиме додаткового часу. Тому рекомендуємо завчасно перевірити можливість входу до Реєстру та підготувати всю необхідну інформацію для заповнення декларації.
Пропонуємо здійснити таку перевірку невідкладно.
 
Додатково повідомляємо, що набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» від 2 жовтня 2019 р. № 140-IX яким було внесено низку змін, зокрема до статей 1, 3, 45, 46 та 52 Закону Україна «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VІІ (далі – Закон № 1700).
Законодавчі зміни вплинули на правила подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація).
Так, при поданні декларації слід врахувати, що:
- розширено коло декларантів, які вперше подають щорічну декларацію в 2020 році за 2019 рік;
до членів сім’ї віднесено дітей до досягнення ними повноліття, незалежно від спільного проживання з декларантом;
слід зазначати відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї (за його наявності);
потрібно вносити відомості про всі банківські рахунки, відкриті на ім’я суб’єкта декларування або члена його сім’ї;
подати виправлену декларацію суб’єкт декларування має право протягом 7 днів після подання декларації, але не більше трьох разів.
Зміни внесено до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджених рішенням НАЗК від 10.06.2016 р. № 3.
Відповідний наказ НАЗК від 12 грудня 2019 р. № 168/19 набрав чинності 01.01.2020 р.
 
Відповідно до частини 1 статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (або від 850 до 1700 грн.).
   
Щодо суттєвої зміни, які відбулися з 1 січня 2020 року
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції», прийнятого Верховною Радою України 02.10.2019 р. внесено зміни до фінансового контролю.
Щодо процесу декларування
1. Виключається обов’язок подання декларацій громадськими активістами – фізичними особами, які займаються антикорупційною діяльністю.
2. Зменшено перелік випадків, у яких зобов’язані подавати декларації, для представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних комісій, громадських рад, рад громадського контролю тощо.
3. Змінено норму щодо подання виправленої декларації.
Так, Законом від 02.10.2019 р. встановлено, що декларант протягом семи днів після подання декларації має право подати виправлену декларацію не більше трьох разів.
Важливо! Ці зміни вводяться в дію з 1 січня 2020 року.
4. Розширюється перелік відомостей, який декларант має подавати щодо себе і членів сім’ї.
Так, декларант зазначає відомості про:
прізвище, ім’я, по батькові:
число, місяць і рік народження;
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
серію та номер паспорта громадянина України;
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї;
зареєстроване місце їх проживання;
місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію;
місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби);
займану посаду, або посаду, на яку претендує;
категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування;
належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
відомості, пов’язані із юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї, –  трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім’ї;
нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, криптовалюти.
Важливо! У пункті 7 декларації слова «отримані (нараховані) доходи» замінено словами «отримані доходи суб’єкта декларування або членів його сім’ї».
5. Внесено деякі уточнення до поняття «члени сім’ї».
Так, до членів сім’ї додатково віднесено дітей зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб’єктом.
6. Додається ще один блок відомостей, які зазначатимуться в декларації.
Так, підлягають декларуванню банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфу, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї.
7. Додається вимога щодо декларування фінансових зобов’язань членів сім’ї декларанта.
8. Скасовується норма щодо обов’язковості декларування фінансових зобов’язань, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (або 96050 грн.);
9. Додається норма про те, що дані про об’єкт декларування, який перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.
10. Вводиться норма про те, що під час заповнення декларацій та подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.
11. Вносяться зміни щодо підстав подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та звужується коло декларантів, на яких поширюється вимога щодо подання таких повідомлень, а саме:
під суттєвими змінами у майновому стані суб’єкта декларування, крім отримання доходу, придбання майна, розумітиметься здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів встановлених для працездатних осіб на 01 січня 2020 року (або 105100 грн.);
положення щодо подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону.
Щодо змін до інших норм Закону про запобігання корупції (набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування):
1) значно розширено коло близьких осіб. Так, до переліку близьких осіб, які були зазначені у чинному Законі, наразі додаються: двоюрідний брат, двоюрідна сестра, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки) (тобто свати). Інформація взята на сайті km.dsp.gov.ua
 
Цікава інформація та посилання на неї
Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3  (завантаження за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0961-16)
Детальну інформацію щодо порядку заповнення та подання декларації можна переглянути на веб-сайті НАЗК https://nazk.gov.ua у розділах «Он-лайн навчання» та «Роз’яснення для суб’єктів декларування».
Телефони НАЗК:
Довідка щодо заповнення декларацій: (044) 200-08-29.
Технічна допомога: (044) 200-06-94, support@nazk.gov.ua.



 
Автор: Адміністратор
© 2011-2020
Офіційний веб-сайт Новосанжарської районної ради
Телефон: +38(05344) 3-25-30, Телефон/факс: +38(05344) 3-14-09
Розробка і підтримка — Полтава-Інформ
При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на автора є обов’язкове