Офіційний сайт Новосанжарської районної ради  |   39300, смт. Нові Санжари, вул. Центральна, 23   |   тел. 3-25-30, тел/факс 3-14-09
E-mail:
Прийом громадян    |    Вакансії    |    Новини    |    Фотогалереї    |    Контакти


Ми в соціальних мережах:


ОГОЛОШЕННЯ

Опубліковано: 29.11.2018 16:16
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол конкурсної комісії
від 29.11.2018 № 1
 
О Г О Л О Ш Е Н Н Я
про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Новосанжарський Центр первинної медико-санітарної допомоги
Новосанжарської районної ради Полтавськоїобласті»
 
Відповідно до Закону України «Основизаконодавства України про охорону здоров'я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я (далі – Порядок № 1094), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 642, рішення двадцять восьмої сесії районної ради сьомогоскликаннявід31 жовтня 2018 року «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Новосанжарський Центр первинної медико-санітарної допомоги Новосанжарської районної ради Полтавської області», розпорядження голови Новосанжарської районної ради від 26.11.2018 №151-р «Про затвердження конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Новосанжарський Центр первинної медико-санітарної допомоги Новосанжарської районної ради Полтавськоїобласті», протоколу № 1 засідання конкурсної комісії від 29.11.2018 р., конкурсна комісія оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Новосанжарський Центр первинної медико-санітарноїдопомоги Новосанжарської районної ради Полтавськоїобласті».
Повне найменування підприємства: Комунальне некомерційне підприємство «Новосанжарський Центр первинної медико-санітарної допомоги Новосанжарської районної ради Полтавської області».
Скорочене найменування Підприємства: КНП “Новосанжарський Центр ПМСД”.
Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства:39300, Полтавська область, Новосанжарський район, смт НовіСанжари, вулиця Шевченка, 51/49.
Основні напрями та мета діяльності підприємства:
Метою діяльності Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Новосанжарського району Полтавської області, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
проведення профілактичних щеплень;
планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;
визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;
надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу;
організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.
Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
СТАТУТ Комунального некомерційного підприємства «Новосанжарський Центр первинної медико-санітарної допомоги Новосанжарської районної ради Полтавської області» затверджено рішенням двадцять восьмої сесії районної ради сьомого скликання від 31 жовтня 2018 року (електронне посилання).
Організаційна структура підприємства
Структура Підприємства включає:
Адміністративно-управлінський відділ. Господарський підрозділ. Інформаційно-аналітичний кабінет. Лікувально-профілактичні підрозділи:
Амбулаторії загальної практики сімейної медицини:
- с. Великий Кобелячок, с. Драбинівка, смт Нові Санжари, с. Нехвороща, с. Крута Балка, с. Малий Кобелячок,  с. Маячка, с. Полузір’я, с. Руденківка, с. Соколова Балка, с. Старі Санжари, с. Стовбина Долина, с. Мала Перещепина, с. Галущина Гребля.
Фельдшерсько-акушерські пункти:
- с. Богданівка; с. Варварівка; с. Козуби; с. Великі Солонці; с. Пологи Низ; с. Галущина Гребля; с. Мушина Гребля; с. Зачепилівка; с. Клюсівка; с. Дудкин Гай; с. Кунцеве; с. Кустолове; с. Малі Солонці; с. Лелюхівка; с. Забрідки; с. Пристанційне; с. Пологи; с. Попове; с. Мар’янівка; с. Дубина; с. Андріївка; с. Судівка; с. Супротивна Балка; с. Пасічне; с. Суха Маячка; с. Шедієве.
Структуру і штатну чисельність посад Комунального некомерційного підприємства «Новосанжарський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новосанжарської районної ради Полтавської області» на 2018 рік затверджено рішенням двадцять першої сесії районної ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року (електронне посилання).
Кошторисні призначення для фінансового забезпечення підприємства:
КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» - 15479,2 тис.грн., у тому числі загальний фонд - 14862,4 тис. грн., спеціальний фонд – 616,8 тис. грн.
Приймання документів для участі у конкурсі здійснюється протягом 14 календарних днів після дати оприлюднення конкурсною комісією оголошення про проведення конкурсу та реєструються як вхідна кореспонденція органу управління в особі Новосанжарської районної ради.
Дата початку приймання документів – 30 листопада 2018 року.      
Кінцевий строк приймання документів – 13 грудня 2018 року до 17 год. 15 хв.
Адреса приймання документів: 39300, вул. Центральна, 23, смт НовіСанжари, Полтавська область, адміністративне приміщення Новосанжарської районної ради, І поверх, кабінет відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату районної ради.
Телефон та адреса електронної пошти для довідок: (05344) 3-14-95,     (info@rada-ns.gov.ua).
Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 (електронне посилання);
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 (електронне посилання);
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічномузакладіохорониздоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 (електронне посилання);
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 (електронне посилання);
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий (2017) рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються претендентом в запечатаному вигляді особисто або надсилаються поштою у визначений в оголошенні строк.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Документи, подані (надіслані поштою) претендентом для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.
Вимоги до претендентів:
Громадянство України;
Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина»;
проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я»;
підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);
наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
стаж роботи за фахом неменше5років.
Вимоги до конкурсної пропозиції:
Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три-п’ятьроків), в якому передбачаються:
план реформування підприємства протягом одного року;
заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
пропозиції (відомості) щодоочікуваноїдинамікиполіпшенняосновнихпоказниківдіяльностіпідприємства.
Умови оплати праці керівника підприємства: відповідно до умов контракту та штатного розпису підприємства.
За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівнику підприємства нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків підприємства відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом.
Посадовий оклад Керівника визначається за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки.
Встановлення розміру премій та надбавок Керівникові підприємства здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.
Контракт з переможцем конкурсу укладається строком на 3-5 років. Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 642.
Дата і місце проведення конкурсу:
Інформацію про дату проведення засідань конкурсної комісії буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Новосанжарської районної ради.
Місцепроведення – 39300, Полтавська область, Новосанжарський район, смт НовіСанжари, вул. Центральна, 23, адміністративне приміщення Новосанжарської районної ради, ІІІ поверх, конференц-зала.
Додаткові документи (електронне посилання):
 1. Статут Комунального некомерційного підприємства (архів .rar)  
 2. Структура і штатна чисельність Комунального некомерційного підприємства (архів .rar)  
 3. Додаток 1 Заява про участь у конкурсі (архів .rar)  
 4. Додаток 2 Згода на обробку персональних даних (архів .rar)  
5. Додаток 3 Попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" (архів .rar)  
6. Додаток 4 Заява про відсутність конфлікту інтересів (архів .rar)  
Автор: Адміністратор
© 2011-2019
Офіційний веб-сайт Новосанжарської районної ради
Телефон: +38(05344) 3-25-30, Телефон/факс: +38(05344) 3-14-09
Розробка і підтримка — Полтава-Інформ
При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на автора є обов’язкове