Офіційний сайт Новосанжарської районної ради  |   39300, смт. Нові Санжари, вул. Центральна, 23   |   тел. 3-25-30, тел/факс 3-14-09
E-mail:
Прийом громадян    |    "Світлиця"    |    Новини    |    Фотогалереї    |    Контакти


Ми в соціальних мережах:


Про затвердження Положення про преміювання керівника Лелюхівського сільського комунального підприємства

Опубліковано: 09.07.2018 10:45
 Керуючись статтями 25, 40, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розмір оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі змінами і доповненнями), та, враховуючи умови контракту з керівником Лелюхівського сільського комунального підприєства, з метою посилення мотивації керівника комунального підприємства щодо покращення фінансових показників роботи підприємства, Лелюхівська сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.   При укладанні контракту з керівником Лелюхівського сільського комунального підприємства, що перебуває у комунальній власності Лелюхівської територіальної громади, відповідно до рішень сесій Лелюхівської сільської ради, встановлювати:
1.1. Розмір посадового окладу керівника Лелюхівського сільського комунального підприємства залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії згідно з додатком  до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999р. №859.
У разі наявності можливості застосування двох і більше максимально допустимих розмірів посадового окладу керівника підприємства згідно з додатком використовується найвищий із максимально допустимих розмірів посадових окладів.
 2. Визначати умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи за звітний місяць.
 3.    Затвердити Положення про преміювання керівника Лелюхівського сільського комунального підприємства, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Лелюхівської сільської ради  (додаток 1).
  4.   Рішення набуває чинності з 01 липня 2018 року.
  5.   Юрисконсульту апарату Лелюхівської сільської ради внести зміни до діючого контракту з керівником Лелюхівського сільського комунального підприємства, що перебуває у комунальній власності Лелюхівської територіальної громади.. При укладанні нових контрактів керуватися вимогами цього рішення.
    6.  Організацію виконання даного рішення покласти на юрисконсульта апарату Лелюхівської сільської ради.               
    7.    Секретарю Лелюхівської сільської ради забезпечити оприлюднення рішення на офіційному сайті Новосанжарської районної ради.
          8.   Контроль за виконанням даного рішення покласти сільського голову Роя В.Д. та постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, планування, бюджету, фінансів та податків (Клюшник Т.М.).
                                                                
Додаток 1
до рішення двадцять п’ятої сесії
Лелюхівської сільської ради сьомого
скликання №13-25/18 від 23.05ю2018р.
                                                                           
Положення 
про преміювання керівника Лелюхівського сільського комунального підприємства, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Лелюхівської сільської ради
 
1.     Загальні положення
 
1.1                       З метою посилення мотивації керівника Лелюхівського сільського комунального підприємства щодо покращення фінансових показників роботи підприємства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999р. № 859 «Про умови і розмір оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»(зі змінами та доповненнями) та, враховуючи умови контракту з керівником, дане Положення передбачає умови преміювання керівника Лелюхівського сільського комунального підприємства.
         1.2     Преміювання керівника Лелюхівського сільського комунального підприємства здійснюється на підставі бухгалтерських даних та за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період.
          1.3   Премія нараховується за фактично відпрацьований час у звітному періоді за рахунок фонду оплати праці.
                                      
2.     Умови преміювання
 
         2.1 Преміювання за підсумками роботи за місяць керівника Лелюхівського сільського комунального підприємства здійснюється на підставі наказу по підприємству, погодженого  сільським головою Лелюхівської сільської ради.
         2.2 Основою для розрахунку розміру премії керівника є показники роботи підприємства за звітний місяць, зазначені у звіті (додаток 1), який подається в обов’язковому порядку, керівником Лелюхівського сільського комунального підприємства, щомісяця, до 15-го числа, наступного за звітним місяцем до Лелюхівської сільської ради.
         2.3 Премія керівнику Лелюхівського сільського комунального підприємства виплачується за результатами роботи підприємства у попередні місяці.
         2.4. У випадку не подання, або несвоєчасного подання звіту, розмір премії керівникам за підсумками роботи за місяць не встановлюється.
 
 
3. Порядок оцінювання роботи керівника комунального
підприємства та його преміювання (зниження розміру премії) за підсумками роботи за місяць
 
         3.1.Преміювання керівника Лелюхівського сільського комунального підприємства здійснюється за умов:
- затвердженого фінансового плану на рік;
- позитивного фінансового результату роботи підприємства (наявності прибутку);
- відсутності заборгованості з виплати заробітної плати, перед бюджетами та цільовими фондами;
- виконання рішень Лелюхівської сільської ради та розпоряджень Лелюхівського сільського голови.
- виконання показників ефективності використання комунального майна;
- недопущення нещасного випадку з вини підприємства;
- забезпечення сплати за спожиті енергоносії;
- виконання плану по покращенню обслуговування населення і якості виконуваних робіт, економії матеріальних і трудових затрат, впровадженню нової техніки і передового досвіду та інші.
         3.2. Розмір щомісячної премії визначається відповідно до результатів роботи
керівника Лелюхівського сільського комунального підприємства за підсумками роботи за місяць.
         3.3.  Розмір премії за підсумками роботи за місяць не може нижчою 10% посадового окладу керівника підприємства та не може перевищувати 50% посадового окладу керівника комунального підприємства.
         3.4.  Розмір премії за підсумками роботи за місяць керівнику Лелюхівського сільського комунального підприємства може бути збільшено (зменшено) за виконання (невиконання) окремих доручень сільського голови.
         3.5. При погіршенні показників роботи підприємства за звітний місяць, з незалежних від керівника причин, керівнику даного підприємства необхідно подати до звіту письмове пояснення на ім’я сільського голови Лелюхівської сільської ради.
Премія не виплачується в таких випадках:
-погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, збиткової діяльності підприємства, порушення трудової дисципліни;
-якщо керівник відпрацював неповний місяць, з причин, які передбачені трудовим законодавством, виплату премій здійснювати за фактично відпрацьований час;
-наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді;
- якщо комунальне підприємство знаходяться в стадії ліквідації, банкрутства чи фактично не здійснює діяльності, розрахунок премії за підсумками роботи за місяць не проводити;
-перебування керівника комунального підприємства  у відпустці, під час тимчасової непрацездатності, навчанні;
 
-  якщо керівника притягнуто до дисциплінарної відповідальності, премію не виплачувати протягом дії дисциплінарного стягнення.
 
4.Інші причини, умови та порядок преміювання керівника Лелюхівського сільського комунального підприємства
 
  4.1. Преміювання за виконання особливо важливої роботи, з нагоди святкування ювілейних дат, державних та професійних свят або з інших підстав здійснювати на підставі наказу по підприємству, погодженому Лелюхівським сільським головою в межах фонду оплати праці.
 
 
 
Додаток 1 
до Положення про преміювання  
керівника Лелюхівського сільського
комунального підприємства, що перебуває
у комунальній власності територіальної
громади Лелюхівської сільської ради
 
Лелюхівське сільське КП
за ________________   201__р(місяць)
Основні фінансові показники підприємства
 
 
з/п
Найменування показників
За звітний місяць
(тис. грн.)
За попередній місяць
(тис. грн.)
Аналогічний місяць минулого року (тис. грн.)
1
Дохід
 
 
 
2
Прибуток
 
 
 
3
Витрати
 
 
 
4
Заборгованість по З/П
 
 
 
5
Заборгованість  з виплати податків
 
 
 
 
В.т.ч.
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Дебіторська заборгованість
 
 
 
7
Кредиторська заборгованість
 
 
 
8
Обсяг робіт по технічному розвитку
 
 
 
 
в.т.ч
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор: Адміністратор
© 2011-2018
Офіційний веб-сайт Новосанжарської районної ради
Телефон: +38(05344) 3-25-30, Телефон/факс: +38(05344) 3-14-09
Розробка і підтримка — Полтава-Інформ
При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на автора є обов’язкове